21 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

.

TAC, GDT, NT2, ADS, FCM, PCE, THG, CAG, LIX, VFG, BMC, ANV, HAD, HCM, TDN, TIX, SGC, VBC, TET, DHP và FTS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 24%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2018.

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) chia cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 30/05/2018, Công ty Cổ phần Damsan (mã ADS-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (mã PCE-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Cảng An Giang (mã CAG-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 1,93%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 193 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) thanh toán cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 8/6/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (mã TDN-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 26/6/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) – trong đó, đợt 3/2017 là 5% và đợt 1/2018 là 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỉ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã FTS-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018.

Nguồn: vneconomy.vn