Tổng dư nợ tín dụng BĐS năm 2017 đạt hơn 471.000 tỷ đồng

.
Dư nợ tín dụng BĐS
Dư nợ tín dụng BĐS đạt trên 471.000 tỷ đồng

Cụ thể, tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS đến hết năm 2017 đạt 471.022 tỷ đồng.

Trong đó, có những lĩnh vực có dư nợ tín dụng rất cao, đạt trên 100.000 tỷ đồng. Điển hình như các lĩnh vực: Cho vay xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp với cho thuê được khách hàng trả nợ bằng các nguồn thu nhập không phải là tiền lương, tiền công đạt 100.083 tỷ đồng; cho vay đầu tư, kinh doanh các dự án xây dựng khu đô thị, phát triển nhà ở đạt 102.413 tỷ đồng; cho vay kinh doanh khác đạt 112.561 tỷ đồng.                                             

Nguồn: batdongsan.com.vn