Đất đặc khu “đóng băng”, giá vẫn cao

Đất đặc khu “đóng băng”, giá vẫn cao

Vạn Xuân | Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sau khi hoãn thông qua Luật Đặc khu, thời điểm này, giao dịch BĐS ở...